Танилцуулга

С.РолмааБагш С.Ролмаа нь 2001 онд  Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийг  төгссөн.


2005 онд заах аргач, 2010 онд тэргүүлэх багш мэргэжлийн зэрэг, боловсрол судлалын магистр зэрэг хамгаалсан.

No comments:

Post a Comment