Tuesday, December 24, 2013

Зарлал

Оюутнуудын англи хэлний чадварыг нэмэгдүүлэх, гадаад хэл сурах арга барил эзэмшүүлэх зорилготой англи хэлний Talk nowклубын үйл ажиллагаа 2013 оны 10 сарын 1нд эхлэнэ. Англи хэлээр сонсох, ярих, унших, бичих чадвараа хөгжүүлэх зорилготой, клубын үйл ажиллагаанд тасралтгүй идэвхитэй оролцож, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх сонирхолтой  1-4 ангийн оюутнуудыг клубын гишүүнээр бүртгэнэ. Хамрагдах оюутнууд англи хэлний багш С.Ролмаад бүртгүүлнэ.

Хэл бичгийн ухааны тэнхим
Talk nowклуб

No comments:

Post a Comment