Wednesday, October 10, 2012

For students of ''3 erdene'' university students.


Англи хэлний ‘’Talk now’’ клубын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

                                                                                        2012-2013 оны хичээлийн жил

Зохиогдох ажлууд
Хугацаа
Үр дүн
1
Introduction
X.1
Клубын гишүүд танилцах, англи нэрээ сонгох
2
American history
X.8
Америк орны түүх судлах, төрийн далбаа хийх, АНУ-ын төрийн дуулал сурах
3
Great Britain`s history
X.15
 Их Британи улсын түүх судлах
4
Doing aerobics
X.22
Дасгал хөдөлгөөн хийхэд хэрэглэгддэг үгсийг сурах
5
Halloween
X.29
Сүнсний баярын талаар судлах, баяртай холбоотой үгсийг судлах
6
Attractive points of Mongolia
XI.5
Монгол орны үзэсгэлэнт газруудыг судлах, тайлбар хийх
7
English songs
XI.12
Дуу сурах, дууны үгийн онцлогийг судлах
8
Cartoons
XI.19
Киноны үйл явдлыг зөв дэс дараалалтай ярих
9
Cooking pizza
XI.26
Хоол хийхэд хэрэглэгддэг үгсийг сурах
10
English speaking countries
XII.3
Англи хэлтэн орнуудыг мэдэх
11
Interview with English speaker
XII.10
Америк хүнтэй ярилцах, асуултаа зөв асууж сурах
12
Fairytales
XII.17
Жүжигчилсэн тоглолт хийх, үлгэрийн хэлний онцлогийг мэдэх
13
Christmas
XII.24
Зул сарын баярын мэндчилгээ бичих
14
Movies
II.4
Киноны үйл явдлыг зөв дэс дараалалтай ярих
15
Selling questions
II.11
Танин мэдэхүйн асуултанд зөв хариулах
16
English books
II.18
Англи хэл дээр ном товчилж бичих
17
A TV presenter
II.25
Мэдээ бэлтгэх, боловсруулах
18
Woman`s day
III.4
Эмэгтэйчүүдийн баярын захидал бичих
19
Healthy food
III.11
Хоол хүнстэй холбогдолтой үгсийг судлах
20
Fool`s day
III.18
Инээдмийн баярын үүсэл гарлыг мэдэх
21
Questions/Ta Ta Tunga/
III.25
Өмнөх хичээлүүдээр үзсэн мэдлэгийг бататгах
22
A famous person
IV.1
’Yes, No’’ асуултанд зөв хариулж сурах
23
Interview with English speaker
IV.8
Америк хүнтэй ярилцах, асуултаа зөв асууж сурах
24
Fashion shop
IV.15
Дэлгүүрт хэрэглэгдэх үгсийг сурах
25
Spring time
IV.22
Зохион бичлэг зөв  бичиж сурах, эсээ бичиж сурах
26
Internet/computer
IV.29
Интернет болон компьютер хэрэглэхэд шаардагддаг үгсийг сурах
27
Beauty saloon
V.6
Үйл явдлыг дэс дараалалттай , логик ач холбогдолтой ярьж сурах
28
City tour
V.13
Сүхбаатарын талбай, Зайсан толгой, Байгалийн түүхийн музей, Улаанбаатар хотын талаар тайлбар хийж сурах

Боловсруулсан багш С.Ролмаа

No comments:

Post a Comment